Olika typer av agentbolag i Sverige

Modell behöver agent

Ordet ”agent” låter sannerligen ganska spännande och det är lätt att man tänker på James Bond. Dock är James Bond bara en sorts agent. Det finns mängder av olika agenter som sysslar med olika saker, exempelvis sport eller modeller. Agenter i Sverige finns det gott om och vad de har gemensamt är att de hjälper sina medlemmar med rådgivning av olika slag. Ett bolag med agenter kan även vara ett företag som säljer produkter och varor i fördel för ett helt annat företag. Vid sportsliga sammanhang kan ett agentbolag assistera en idrottare med exempelvis kontraktsförhandlingar, ungefär så som facken gör för deras medlemmar.

Om vi återgår till agentbolag som känns mer spännande finns särskilda agentbolag som i hemlighet arbetar med underrättelsetjänster. Med andra ord arbetar dessa bolag med spioneri, som James Bond. Bolag som arbetar med spioneri kan både arbeta för en regering eller en enskild individ. I Sverige anses spioneri vara ett väldigt allvarligt brott och straffet kan vara livstids fängelse. Anledningen till detta kan vara att en spion delger information till någon utanför riket. Det kan till exempel handla om saker som rör import, tillverkningssätt eller försvarsverk. Dock finns det med största sannolikhet även agentbolag i Sverige som arbetar för regeringen, alltså helt lagligt.

Modeller behöver agentbolag

Förutom spioner och andra spännande agentbolag finns det även många bolag i Sverige för modeller. Att arbeta som modell är krävande både fysiskt och psykiskt men genom att arbeta via en agentur för modeller kan du få bra hjälp. En modellagentur hjälper dig få jobb och dessutom har dessa agentbolag oftast ett stort nätverk. Med andra ord kan du komma i kontakt med kända modefotografer och företag där du skulle kunna få jobb. Beroende på vilket yrke du har finns det nästan agentbolag i alla genrer. Det enklaste är att googla på vad du söker för att snabbast få svaren för just din inriktning.